AMATORSKA STACJA METEO
ZIELONA GÓRA | STRUMYKOWA 15
malinowemeteo.zgora.pl

Poniższe wykresy prezentują zebrane dane z ostatnich 30 dni.
Wykresy są w pełni interaktywne. Możesz powiększać wybrany fragment danych,
przesuwać wykres, wydrukować lub zapisać jako plik graficzny.

Temperatura powietrza


Wilgotność względna


Ciśnienie atmosferyczne


Natężenie światła (nasłonecznienie)


Napięcie zasilania stacji


Poziom sygnału Wi-Fi



Jeśli jesteś zainteresowany(a) pobraniem danych historycznych z mojej stacji meteo, mogę udostępnić takie dane w formacie CSV.
W tym celu proszę o kontakt na adres e-mail.


© 2018 - 2024 by Robert Błaszczak