AMATORSKA STACJA METEO
ZIELONA GÓRA | STRUMYKOWA 15
malinowemeteo.zgora.pl

Poniższe wykresy prezentują zebrane dane z ostatnich 24 godzin.

Temperatura powietrza


Wilgotność względna


Ciśnienie atmosferyczne


Natężenie światła (nasłonecznienie)


Napięcie zasilania stacji


Poziom sygnału Wi-Fi
© 2018 - 2024 by Robert Błaszczak